BOKNING STÄNGD - - - DIGITALT: Människan och havet

Hur vi påverkar och påverkas av våra hav.

Läs mer

DIGITALT

13:30 - 14:30, mån. 15 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, tis. 16 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, ons. 17 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, tor. 18 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, fre. 19 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, tis. 23 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, ons. 24 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, tor. 25 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, fre. 26 apr.

Avgift

Beskrivning

Syftet med den här lektionen är att med hjälp av kluriga frågor introducera olika miljöproblem i havet, dess konsekvenser och dess lösningar. Målet är att lektionen ska skapa ett intresse som eleverna sedan kan arbeta vidare med i klassrummet.

Lektionen är anpassad för elever i högstadiet, men kan med fördel även användas av elever inom gymnasiesärskolan. Lektionen behandlar följande centrala område i läroplanen för biologi: ”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.”

Lektionen kommer att inkludera ett quiz i Mentimeter. För att fullt ut kunna delta på lektionen behöver eleverna därför ha tillgång till mobil eller surfplatta att göra quizet på. Det går självklart bra att göra quizet i par eller i små grupper.

Medverkande

Johannes Olsson, Museipedagog, Maritiman

Övrigt

DIGITALT
Denna aktivitet tar upp till 30 elever per tillfälle

Ämnen

Biologi

Målgrupp

Skolår 7-9

Nyckelord

Quiz

Samtala & fråga

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal