BOKNING STÄNGD - - - DIGITALT: Privatekonomi för unga - vad är viktigt att veta?

Interaktiv, digital workshop som lär dig mer om ung privatekonomi och som ger en förståelse för samhället.

Läs mer

DIGITALT

08:30 - 09:30, mån. 15 apr.

DIGITALT

10:00 - 11:00, mån. 15 apr.

DIGITALT

12:00 - 13:00, mån. 15 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, mån. 15 apr.

DIGITALT

08:30 - 09:30, ons. 17 apr.

DIGITALT

10:00 - 11:00, ons. 17 apr.

DIGITALT

09:30 - 10:30, fre. 19 apr.

DIGITALT

13:00 - 14:00, fre. 19 apr.

DIGITALT

08:30 - 09:30, fre. 26 apr.

DIGITALT

10:00 - 11:00, fre. 26 apr.

DIGITALT

12:00 - 13:00, fre. 26 apr.

DIGITALT

13:30 - 14:30, fre. 26 apr.

Avgift

Beskrivning

Ung Privatekonomi har utbildat över 350 000 gymnasieelever. Genom interaktiva moment och presentationer inspirerar och utbildar föreläsare och högskolestudenten Albin, så att eleverna ska kunna göra kloka ekonomiska val, nu och senare i livet.

Tillsammans med klassen kommer Albin prata om sparande, lån, investeringar och försäkringar på en nivå som passar årskurs 9. Det blir diskussionstillfällen, recap-frågor och quiz!

Innehåll från läroplanen kommer täckas på ett tvärvetenskapligt sätt inom skolämnena Matematik, Hem- och konsumentkunskap och Samhällskunskap. Det ger eleverna en förståelse för hur kunskap kommer användas i vardagen när man börjar försörja sig själv. Mycket värdefullt i en tid då många unga fastnar i olika skuldfällor.

Följande centralt läroplansinnehåll tas upp:

Hem- och konsumentkunskap
- Ungas privatekonomi.
- Konsumtion och ekonomisk planering, däribland att göra en budget.
- Att handla på kredit, teckna abonnemang samt låna och spara pengar.

Matematik
- Procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring
- Beräkningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden.

Samhällskunskap
- Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman.
- Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Medverkande

Albin Bardh, Föreläsare, Ung Privatekonomi

Övrigt

DIGITALT
Denna aktivitet tar upp till 80 elever per tillfälle

Ämnen

Hem- & konsumentkunskap

Matematik

Samhällskunskap

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår 9-9

Nyckelord

Quiz

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal