BOKNING STÄNGD - - - DIGITALT: Upptäck ubåten - SKOLÅR F-3

Marinmuseum visar sina ubåtar och berättar om hur de fungerar. Ställ dina frågor om ubåtar och livet ombord!

Läs mer

DIGITALT

12:00 - 13:00, ons. 17 apr.

DIGITALT

12:00 - 13:00, tor. 18 apr.

DIGITALT

12:00 - 13:00, fre. 19 apr.

DIGITALT

12:00 - 13:00, tis. 23 apr.

DIGITALT

12:00 - 13:00, ons. 24 apr.

DIGITALT

12:00 - 13:00, tor. 25 apr.

DIGITALT

12:00 - 13:00, fre. 26 apr.

Avgift

Beskrivning

På Marinmuseum finns den högteknologiska ubåten HMS Neptun som togs i tjänst 1980 och dess föregångare, svenska flottans allra första ubåt - Hajen från 1904.

Presentation av pedagogerna och Marinmuseum
Kort film från Marinmuseums ubåtshall
Berättar om våra ubåtar HMS Neptun och Hajen 1.
Frågestund - förbered gärna frågor.
Rörelsepaus
Presentation - så fungerar ubåten
Laboration - Stiga och sjunka
Avslutning/Utvärdering

Ni får träffa Marinmuseums pedagoger som börjar med att visa en kort film från sin ubåtshall och berättar lite om sina ubåtar. Sedan får eleverna ställa frågor om ubåtar och livet ombord på en ubåt. Efter en kort rörelsepaus och pratar vi mer om hur ubåten fungerar. Hur gör den för att sjunka och stiga i vattnet? Vi visar hur man kan bygga en ubåt som sjunker och stiger, kanske vill ni prova själva? Då skickar vi en lista på allt som behövs!

Saker vi berör som kan kopplas till lgr22 Centralt innehåll Fysik åk 1-3:

Kropp och hälsa
-Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Kraft och rörelse
-Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion.

Material och ämnen
-Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten.
-Vattnets olika former: fast, flytande och gas.

Systematiska undersökningar
-Enkla observationer och experiment.
-Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Medverkande

Catherine Odehammar och Fredrik Karlsson, Museipedagoger, Marinmuseum, SMTM

Övrigt

DIGITALT
Denna aktivitet tar upp till 30 elever per tillfälle

Ämnen

Fysik

Historia

Hållbarhet

Målgrupp

Skolår F-3

Nyckelord

Bygga / Meka

Film

Laborera

Rörelse

Samtala & fråga

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal