BOKNING STÄNGD - - - Fejknyheter med hjälp av greenscreen

Kombinera kreativitet och källkritisk förmåga genom att lära dig om greenscreen-teknik i ditt filmskapande.

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 11:00, mån. 15 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 14:30, mån. 15 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 11:00, tis. 16 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 14:30, tis. 16 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 11:00, ons. 17 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 14:30, ons. 17 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 11:00, mån. 22 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 14:30, mån. 22 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 11:00, tis. 23 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 14:30, tis. 23 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 11:00, ons. 24 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 14:30, ons. 24 apr.

Avgift

Beskrivning

Fejknyheter kan ha sitt ursprung i rykten och missförstånd, men grundar sig oftast i försök att sprida opinion eller tjäna pengar via annonser. I denna workshop kommer eleverna att få undersöka hur man med hjälp av greenscreen-teknik kan manipulera, vilseleda och rent av lura andra med falsk information.

Upplägg:
- Kort bakgrund “fake news” genom tiderna.
- Genomgång av program/teknik (wevideo)
- Workshop där elever får dramatisera och redigera sin egen film
- Eleverna får filma och agera framför greenscreen

Syfte:
- Främja kreativitet hos eleverna.
- Utveckla filmkunnighet och digital kompetens.
- Stärka elevernas kritiska tänkande.
- Främja samarbetsförmåga

Information till dig som lärare:
Om din skola tillhör Göteborgs stads grundskoleförvaltning kan eleverna med fördel ta med egen Chromebook eller iPad där de innan workshopen har loggat in i Wevideo. Länk till hur ni gör nedan. För skolor som inte tillhör Göteborgs stads grundskoleförvaltning finns utrustning att låna under workshopen.

Workshopen riktar sig till grundskola årskurs 4-6 samt anpassad grundskola årskurs 4-6.

Medverkande

Pia Börjesson och Mats Lundqvist, Utvecklingsledare,Digitalt lärande, Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad

Övrigt

Denna aktivitet tar upp till 25 elever per tillfälle

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Ämnen

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår 4-6

Nyckelord

Film

Rollpel

Samarbeta

Samtala & fråga

Show / Teater

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Värderingsövning

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus A, sal AK2 138
Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)