BOKNING STÄNGD - - - Fysik och styrsystem i verkligheten

Hur är det möjligt för NASA att styra helikoptern Ingenuity på Mars, 56 miljoner kilometer bort? Lär er om styrsystem!

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 09:45, mån. 15 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:15 - 11:00, mån. 15 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

11:30 - 12:15, mån. 15 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

13:15 - 14:00, mån. 15 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

14:30 - 15:15, mån. 15 apr.

Avgift

Beskrivning

Överallt omkring oss finns det styrsystem. I våra bilar, i din hårtork, i din mobiltelefon, men vad är egentligen ett styrsystem och vad gör det? Det här kommer vara en interaktiv lektion i att förstå vad som menas med ett styrsystem och varför vi behöver ha det. Vi kommer blanda interaktion med fascinerande verkliga händelser.

Som genomgående exempel under lektionen kommer vi ha NASAs helikopter Ingenuity, som i april 2021 landade på planeten Mars. Vi kommer diskutera vilka utmaningar som finns för att flyga en helikopter på Mars och hur man kan göra detta möjligt, när vi sitter 65 miljoner kilometer bort! En förutsättning för att lyckas är att helikoptern kan fatta egna beslut och till exempel styra hur mycket energi som krävs för att helikoptern ska lyfta och vad som krävs för att helikoptern ska vara upprätt.

Under lektionen kommer eleverna att få testa på vad som menas med ett återkopplat styrsystem genom att balansera en pinne. Rörelserna man gör för att balansera pinnen är en motreaktion till andra krafter som pinnen utsätts för, som exempelvis gravitation och vibrationer. Är det alltid lätt att balansera en pinne, eller kan det finnas tillfällen när vi inte klarar av det?

Eftersom Ingenuity kostar 650 miljoner kronor kommer vi även prata om hur viktigt det är att testa styrsystemen innan de används. Dessa tester görs genom att helikoptern och omgivningen simuleras i en dator.

Koppling till läroplan:

Fysik:
- Krafter, rörelser och rörelseförändringar samt hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Teknik:
- Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta
- Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Inga förkunskaper krävs.
I samråd med bokade klasser kan aktiviteten hållas på engelska.

Medverkande

Andreas Andersson, Senior Consultant, och Lars Rosqvist, Application Engineering Manager, MathWorks

Övrigt

Denna aktivitet tar upp till 30 elever per tillfälle

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Ämnen

Fysik

Teknik

Målgrupp

Skolår 8-9

Nyckelord

Laborera

Samtala & fråga

Undersöka / upptäcka

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus A, sal AK2 134
Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)