BOKNING STÄNGD - - - Låt dina förskolebarn bli Ljuddetektiver

Testa det undersökande arbetssättet genom NTA Skolutvecklings prova på-uppdrag Ljuddetektiven.

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 09:45, fre. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:15 - 11:00, fre. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

11:30 - 12:15, fre. 19 apr.

Avgift

Beskrivning

Välkommen till en workshop tillsammans med era förskolebarn där ni får möta det naturvetenskapliga arbetssättet genom ett av NTA Skolutvecklings prova på-uppdrag. Genom att arbeta med NTA:s teman får barnen tidigt i sin utbildning uppleva och förundras över naturvetenskapen, tekniken och matematiken som finns i deras vardag. Detta bidrar till en likvärdig undervisning i förskolan.

Under workshopen kommer ni tillsammans med era förskolebarn få göra ett av våra prova på-uppdrag, Ljuddetektiven. I Uppdraget ges barnen möjlighet att uppleva och utforska det naturvetenskapliga fenomenet ljud. De ges också möjlighet att utveckla sin förståelse för vardagliga ord samt naturvetenskapliga begrepp relaterade till fenomenet ljud. Barnen får under workshopen vara ljuddetektiver.

Ni kommer även att få information om vårt nya tema som är under utveckling, Matematik i olika lärmiljöer.

NTA Skolutveckling ägs, finansieras och styrs av de kommuner och friskolor som är medlemmar. NTA vill gynna barn och elevers intresse och kunskaper i naturvetenskap, teknik och matematik. Det gör vi med ett vetenskapsbaserat skolutvecklingsprogram som innehåller undervisningsmaterial, lärarhandledning och kompetensutveckling. Läs mer på NTA:s webb.

Vi som möter dig på workshopen heter Sara, Nina och Sofie. Sara är utvecklingsstrateg för förskolan på NTA:s nationella kansli, Nina jobbar med NTA i Karlstads kommuns förskolor och Sofie jobbar med NTA i Linköpings kommun.

I god tid innan workshopen kommer ni att få mer information gällande ert deltagande.

Varmt välkomna!

Medverkande

Nina Holm, Förskollärare, utvecklare och samordnare, Sofie Eldh, Förskollärare och samordnare, och Sara Wennergren, Utvecklingsstrateg, NTA Skolutveckling

Övrigt

Denna aktivitet tar upp till 20 barn per tillfälle

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Ämnen

Fysik

Målgrupp

Förskola 4-5 år

Nyckelord

Bygga / Meka

Samarbeta

Samtala & fråga

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus A, sal AK2 134
Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)