BOKNING STÄNGD - - - Manövrering och navigering i fartygssimulator

Testa att manövrera ett stort fartyg från kaj och ett mindre fartyg i skärgården. Vågar du?

Läs mer

Chalmers Campus Lindholmen, Mekanik och maritima vetenskaper

08:30 - 10:00, tor. 18 apr.

Chalmers Campus Lindholmen, Mekanik och maritima vetenskaper

10:30 - 12:00, tor. 18 apr.

Chalmers Campus Lindholmen, Mekanik och maritima vetenskaper

12:00 - 13:30, fre. 26 apr.

Chalmers Campus Lindholmen, Mekanik och maritima vetenskaper

14:00 - 15:30, fre. 26 apr.

Avgift

Beskrivning

I denna workshop får eleverna bekanta sig med en avancerad fartygssimulator genom att manövrera ett stort fartyg från kaj och ett mindre fartyg i skärgården. Eleverna blir uppdelade i två grupper som kommer få prova följande övningar:

Manövrering:
Eleverna får en kort genomgång av bryggans instrumentering samt hur den skall användas för att underlätta manövrering från kaj. Därefter kommer eleverna själva få testa att gå från kaj och de avslutar med debriefing.

Navigering:
En kort genomgång av bryggans instrumentering hålls men fokus kommer att ligga på sjökort samt visuell navigering i skärgårdsmiljö. Eleverna får navigera ett snabbt sjöräddningsfartyg som inledningsvis kommer ha alla hjälpmedel i form av GPS och elektroniska sjökort. Bortfall av instrument kan sedan eventuellt dyka upp...

Medverkande

Johan Magnusson, Tekniklektor, samt kollegor och studenter, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers

Övrigt

Denna aktivitet tar upp till 30 elever per tillfälle

Samling i entrén

Ämnen

Teknik

Målgrupp

Skolår 7-9

Nyckelord

AR / VR

Undersöka / upptäcka

Platser


Chalmers Campus Lindholmen, Mekanik och maritima vetenskaper

Hus Saga
Forskningsgången 3 417 56 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)