BOKNING STÄNGD - - - Radioaktivitet och strålning

En hands-on workshop där eleverna får undersöka strålning och radioaktivitet och deras användningsområden.

Läs mer

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

11:30 - 13:00, fre. 19 apr.

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

13:30 - 15:00, fre. 19 apr.

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

09:30 - 11:00, fre. 26 apr.

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

11:30 - 13:00, fre. 26 apr.

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

13:30 - 15:00, fre. 26 apr.

Avgift

Beskrivning

Hur uppstår strålning och var finns den i vår omvärld? Hur kan vi stoppa den och hur kan vi använda den?

Forskare i strålningsvetenskap vid Göteborgs Universitet bjuder in till aktiviteter där eleverna, uppdelade i mindre grupper, får undersöka och använda strålningsdetektorer, skärmningsmaterial, en vanlig och en ovanlig sten, ofarliga strålkällor, hemliga paket och en helt vanlig människa.

Medverkande

Klara Insulander Björk, Forskare, samt kollegorna Jonathan Sundström, Nishte Rassol, Lukas Lundholm, Diana Demo och Jens Johansson, Medicinska strålningsvetenskaper, Göteborgs universitet

Övrigt

Denna aktivitet tar upp till 35 elever per tillfälle

Rullstolsanpassat - meddela i förväg:
vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Ämnen

Fysik

Målgrupp

Skolår 9-9

Nyckelord

Laborera

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik
Per Dubbsgatan 21 (Sahlgrenska Universitetssjukhus-området) 413 46 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)