BOKNING STÄNGD - - - Vågen

Att göra vågen på fotbollsläktaren. Om läktarkultur som utvecklats och gått åt olika håll.

Läs mer

Världskulturmuseet

09:00 - 10:30, mån. 22 apr.

Världskulturmuseet

09:00 - 10:30, tis. 23 apr.

Världskulturmuseet

09:00 - 10:30, ons. 24 apr.

Världskulturmuseet

09:00 - 10:30, tor. 25 apr.

Världskulturmuseet

09:00 - 10:30, fre. 26 apr.

Avgift

Beskrivning

Vågen som stadionhyllning startade under VM i Mexiko 1986. Sedan dess har läktarkulturen utvecklats och gått åt olika håll. I vår utställning ULTRA pratar vi om att budskap från fansen på läktarna lett till revolutioner under arabiska våren. Där kan alla människor få uttrycka sin åsikt och känna stöd av en stor grupp. Tillsammans med andra kan en liten rörelse eller åsikt bli en stor våg som kan ge stora förändringar.

Kom på en workshop där vi uttrycker oss tillsammans. Vad vill ni säga?
Vi använder oss av olika textiltrycktekniker beroende på gruppens storlek och ålder.

Läroplanskopplingar:

Samhällskunskap:
-Sociala roller och normer i olika sammanhang:
-Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Geografi:
-Namn och läge på geografiska objekt

Bild:
-Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.
-Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
-Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.
-Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Historia:
-Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Medverkande

Margareta Persson och Mattias Kästel, Pedagoger, Innehåll och lärande, Världskulturmuseet

Övrigt

Denna aktivitet tar upp till 32 elever per tillfälle

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
Övriga tillgänglighetsanpassningar

Ämnen

Bild

Geografi

Historia

Samhällskunskap

Svenska

Målgrupp

Skolår 4-6

Nyckelord

Klämma / känna

Rundvandring / visning

Samarbeta

Samtala & fråga

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


Världskulturmuseet

Entrén
Södra vägen 54, 412 54 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)