Full fart på festivalen i dag med Experimentverkstad öppen på Bananpiren, Nordstan som är full av aktiviteter att testa på och korta föreläsningar. Fördjupa dig i de stora frågorna om vetande eller döden. På Stadsbiblioteket kan du höra föreläsningar om cirkulär ekonomi, hälsosam livsstil och sanningar om myter om OCD. Här är fem tips ur dagens program.

Experimentverkstaden – vetenskap när den är som roligast

Festivalens egna upptäckar-mecka! Lär dig om vetenskap på ett roligt, tillgängligt och hållbart vis i vårt pop-up science center. Här får du se, känna, höra, göra, lära och uppleva lekfull vetenskap.

Foodtruck finns också på plats.

Kajskjul 105, lördag den 22 april, 10-16

The Celestial Eye 2.0 on a new-technology dystopia

Följ med på en interaktiv promenad där du får uppleva övervakningssamhället samtidigt som du lär känna ditt inre. Hur skulle det vara att leva i ett övervakningssamhälle? Skulle du anpassa dig eller vara sann mot dig själv?

Nordstan, lördag den 22 april 13-17 och söndag den 23 april 11-15, start var tionde minut

Den Smala Blå Vägen

I världens så kallade blå zoner blir många över 100 år gamla. Kost, rörelse och meningsfullhet bidrar till ett långt liv, med hälsan i behåll. Samvaro och lärande är centrala delar och äldre personer är en viktig del av samhället och gemenskapen.

Här samtalar moderatorn Kalle Selander med högintressanta gäster, bland andra Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet och professor/seniorforskare Ingmar Skoog, Sahlgrenska akademin, om de olika delarna som tillsammans bidrar till hälsa, mål och mening genom livet, och föreningen Brian Athletics ger sina perspektiv på ”den blå vägen”. 

Stadsbiblioteket, lördag den 22 april, 12-13.15

Vetandets gränser

Med utgångspunkt i vad mänskligheten hittills lyckats förstå om den värld vi lever i kommer samtalet att handla om de gränser i tid och rum som naturens lagar och människans förmåga sätter för mänskligt vetande.Samtalet kommer också att reflektera över grundläggande förutsättningar för liv och vårt sökande efter liv på andra platser i universum.

Med Susanne Aalto, Professor, Astronomi och plasmafysik, Chalmers och Anders Ynnerman, Professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet

Stadsbiblioteket, lördag den 22 april, 16-16.45

Våra yttersta gränser

Likt den tidigmoderna anatomiska teatern, men med universums anatomi i fokus snarare än den mänskliga anatomin, diskuterar vi de stora frågorna. Vi navigerar genom hissnande tidsperspektiv och universums karta. Var går universums yttersta gräns? Är vårt medvetande ens kapabelt att förstå det? Kan historiska perspektiv ge oss en förståelse för världsuppfattningens begränsningar?

Sittningen kommer vara som en anatomisk teater på de tidiga universiteten. Forskarna sitter vid ett runt bord och publiken är runt om och lyssnar.

Med Pontus Wasling, Per Bjerkeli, Alicja Ostrowska och Måns Henningson.

Chalmerska huset, lördag den 22 april, 18-19.30