Vetenskapsfestivalen är över för i år. Men du kan fortfarande ta del av digitala programpunkter på vår webb. Kanske missade du något eller så var en föreläsare så intressant att vi vill se det igen. Allt material som finns digitalt hittar du genom att filtrera på “Digitala aktiviteter” i programmet. Där hittar du 28 programpunkter från årets program som du kan se fram till den 5 maj. Här följer fem tips från utbudet.

Gränser i min stad

Vad händer med människor i en stad när gränser läggs ut för att ange områden av en viss sort? Och vad händer när dessa gränser försvinner? Ett panelsamtal med exempel från Göteborg, med företrädare för näringsliv och samhällsverksamhet.

Med Christina Heikel, Västsvenska handelskammaren; Klas Friberg, konsult och tidigare generaldirektör Säkerhetspolisen och Sanna Klinghoffer, SVT. Samtalet leds av Anna Ekström, som forskar om otillåten påverkan och bland annat är författare till rapporten “Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad?”

Radioaktivitet och fotografi

Fotografen och konstnären Sara Linderoth fotograferar platser som har höga halter av radioaktiva ämnen, gör autoradiografier med växter, svampar och jordprov och arbetar med arkivmaterial om samhällets komplexa förhållande till kärnkraft.

Genom en presentation och efterföljande samtal med Stefan Jensen, fotograf och curator på Hasselbladstiftelsen, undersöks länken mellan fotografi och radioaktivitet.

Sara Linderoth fick Hasselbladstiftelsens naturfotostipendium 2022 för sitt projekt Spår, spåra där hon utforskar spår av Tjernobylolyckan genom olika fotografiska metoder.

Extremt snabbt och otroligt långsamt 

Vi kan med ögat uppfatta skeenden som är långsammare än en tjugondels sekund. En blinkande lampa uppfattas som fast lysande om frekvensen är högre än 20 blinkningar per sekund.

Samtidigt lever vi i nästan hundra år, och med hjälp av historiska nedteckningar kan vi ha uppfattning om en tidsrymd av några tusen år. Vetenskapen har dock gett oss redskap att mäta tidsskalor långt bortom våra sinnens förmågor. Geovetaren Gesa Weyhenmeyer och fysikaliske kemisten Bo Albinsson samtalar om tid, och om hur vetenskapen har ökat vår förmåga att förstå tiden i ett vidare perspektiv. Eller har den det?

Med Bo Albinsson, professor, Inst. för kemi och biokemi, Chalmers tekniska högskola och Gesa Weyhenmeyer, Professor, Inst. för ekologi och genetik, Uppsala Universitet.

Var börjar och slutar jag?

Det mesta kretsar kring individen. Men var slutar jag, och var börjar resten av världen? Vid nästippen, doften, i de tankar jag sprider eller i de avtryck jag gör i relationen med andra? Och vad händer med det uppkopplade jaget, långt där ute i cyberrymden? Finns det kulturella skillnader i synen på jaget?

Med Bengt Brülde, professor, praktisk filosofi, Göteborgs universitet (på bild) och Jonas Ivarsson, professor i informati, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

Vetandets gränser

Med utgångspunkt i vad mänskligheten hittills lyckats förstå om den värld vi lever i kommer samtalet att handla om de gränser i tid och rum som naturens lagar och människans förmåga sätter för mänskligt vetande.Samtalet kommer också att reflektera över grundläggande förutsättningar för liv och vårt sökande efter liv på andra platser i universum.

Vilka framtida landvinningar kan förflytta gränserna som idag uppfattas som oflyttbara?

Med Susanne Aalto, professor, Astronomi och plasmafysik, Chalmers tekniska högskola och Anders Ynnerman, professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, båda ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsledare Jonas Mattsson, chefredaktör, Forskning & Framsteg