Vetenskapsfestivalens skolprogram ger elever och lärare i för- och grundskolan möjlighet att under två veckor delta i en mängd olika roliga, kluriga och kreativa aktiviteter. De flesta ämnen finns representerade i skolprogrammet, som liksom Vetenskapsfestivalen i stort är tvärvetenskapligt. Engagerade medverkande från universitet och högskolor, näringsliv, organisationer och föreningar gör skolprogrammet möjligt. Det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens fantastiska värld genom interaktiva workshops, laborationer, värderingsövningar, visningar, föreställningar, samtal, med mera.

Nästa festival är den 15–26 april 2024. Med en blandning av aktiviteter online och på plats. Alla genomtänkta, läroplansanpassade och interaktiva. Programmet släpps och bokningen öppnar i början av nästa år.

Kluriga och spännande aktiviteter i Experimentverkstaden. Foto: Frida Winter

Experimentverkstaden

Varje år under Vetenskapsfestivalen öppnar vi dörrarna till vår Experimentverkstad. Vetenskapsfestivalens Experimentverkstad för elever i F–5, förskola och särskola, är ett riktigt upptäckarmecka och en spännande plats för alla nyfikna hjärnor. Det finns något roligt och givande för alla – både för dem med spring i benen och för de besökare som vill sitta och knepa och knåpa. Här får du se, känna, höra, göra, lära och uppleva det fina och lekfulla med vetenskap. Experimentverkstaden är fullproppad med häftiga och lärorika hands on-aktiviteter som bjuder in till mängder av olika prova-på-övningar.

Tillåtande och tillgängligt

I Experimentverkstaden är det ”högt till tak och låga trösklar”. Med enkla medel får besökarna själva konstruera, skapa eller experimentera och på så vis använda sin kreativitet och fantasi. Genom att ha kul och pröva på vill vi väcka intresse och nyfikenhet för vetenskap och inspirera till att vilja lära sig mer!

Tack vare Stiftelsen Solstickan och Familjen Erling Perssons stiftelse har vi kunnat lägga mer omsorg på vår Experimentverkstad för att kunna möta olika barns behov både när det kommer till bemötande och funktionalitet. Bland annat får alla elever i Grundsärskolan besöka Experimentverkstaden utan kostnad.

Engagerande medverkande och lärarhandledningar

Tillsammans med engagerade medverkande från universitet & högskolor, myndigheter, föreningar och andra verksamheter skapar vi ett intressant och matnyttigt innehåll för alla. I Experimentverkstaden får besökarna chansen att labba tillsammans med experter och högskolestudenter, ställa frågor och få aha-upplevelser tillsammans! Besökarna blir väl omhändertagna av våra värdar under besöket.

Innan du besöker Experimentverkstaden med din klass får du en handledning med vägbeskrivning, praktisk information och utförliga stationsbeskrivningar. Handledningen är värdefull att jobba med både före och efter besöket.

LiveLabbet tar vetenskapen direkt till klassrummet

Under festivalen 2021 lanserade Vetenskapsfestivalen LiveLabbet – ett nytt koncept med digitala vetenskapsshower för hela Sveriges grundskoleklasser. Över 10 000 elever och lärare från hela landet har sedan dess deltagit i LiveLabbet. Via skärmen i klassrummet får alla hänga med på utmaningar, experiment och möten med riktiga forskare och experter. Eleverna var med och labbade i sina klassrum och tyckte till och tänkte till via digitala verktyget Menti.com. Du kan se sändningarna från 2021 i repris på UR Play och läsa mer om LiveLabben 2022 här.

Få nyheterna först

I nyhetsbrevet berättar vi några gånger per termin om vad som händer för lärare och elever.